201806150321954852018/C 231/091752018CJC23120180702RO01ROINFO_JUDICIAL201803068921

Cauza C-175/18: Recurs introdus la 6 martie 2018 de PTC Therapeutics International Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 5 februarie 2018 în cauza T-718/15, PTC Therapeutics International Ltd/ Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)


C2312018RO810120180306RO00098192

Recurs introdus la 6 martie 2018 de PTC Therapeutics International Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 5 februarie 2018 în cauza T-718/15, PTC Therapeutics International Ltd/ Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

(Cauza C-175/18)

2018/C 231/09Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: PTC Therapeutics International Ltd (reprezentanți: G. Castle, Solicitor, B. Kelly, Solicitor, K. Ewert, Rechtsanwalt, M. Demetriou, QC, C. Thomas, Barrister)

Celelalte părți din procedură: Agenția Europeană pentru Medicamente, European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope)

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

admiterea recursului PTC și anularea Hotărârii Tribunalului;

anularea deciziei comunicate de EMA către PTC la 25 noiembrie 2015 privind divulgarea anumitor informații în temeiul Regulamentului privind transparența ( 1 );

retrimiterea respectivei decizii la EMA pentru o analiză suplimentară cu privire la ocultarea pasajelor confidențiale, pentru consultare cu PTC; și

obligarea EMA la plata cheltuielilor de judecată, precum și a altor cheltuieli efectuate de PTC în legătură cu prezenta cauză.

Motivele și principalele argumente

Hotărârea trebuie anulată pentru următoarele motive:

Tribunalul a omis să constate că documentele în discuție erau protejate de o prezumție generală de confidențialitate;

Tribunalul a omis să constate că documentele în discuție constituie în întregime informații care prezintă caracter de confidențialitate comercială și care sunt protejate de articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul privind transparența;

Tribunalul a omis să constate că documentele în discuție ar trebui protejate de articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul privind transparența; și

EMA nu a efectuat evaluarea comparativă prevăzută de lege.


( 1 ) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO 2001, L 145, p. 43, Ediție specială, 01/vol. 3, p. 76).