201806150321954852018/C 231/091752018CJC23120180702LV01LVINFO_JUDICIAL201803068921

Lieta C-175/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 6. martāPTC Therapeutics International Ltd iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2018. gada 5. februāra spriedumu lietā T-718/15 PTC Therapeutics International Ltd/Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)


C2312018LV810120180306LV00098192

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 6. martāPTC Therapeutics International Ltd iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2018. gada 5. februāra spriedumu lietā T-718/15 PTC Therapeutics International Ltd/Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)

(Lieta C-175/18 P)

2018/C 231/09Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: PTC Therapeutics International Ltd (pārstāvji: G. Castle, Solicitor, B. Kelly, Solicitor, K. Ewert, Rechtsanwalt, M. Demetriou, QC, C. Thomas, Barrister)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Zāļu aģentūra, European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope)

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

apmierināt PTC apelācijas sūdzību un atcelt Vispārējās tiesas spriedumu;

atcelt PTC2015. gada 25. novembrī paziņoto EMA lēmumu publiskot noteiktu informāciju atbilstoši Pārskatāmības regulai ( 1 );

nodot minēto lēmumu atpakaļ EMA pārskatīšanai attiecībā uz konfidenciālu rindkopu redakciju, konsultējoties ar PTC, un

piespriest EMA atlīdzināt PTC gan tiesāšanās, gan pārējos ar šo lietu saistītos izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Spriedums būtu jāatceļ šādu iemeslu dēļ:

Vispārējā tiesa nav konstatējusi, ka attiecīgie dokumenti bija aizsargāti ar vispārējo konfidencialitātes prezumpciju;

Vispārējā tiesa nav atzinusi, ka attiecīgie dokumenti visi ir konfidenciāla komercinformācija, kas ir aizsargāta ar Pārskatāmības regulas 4. panta 2. punktu;

Vispārējā tiesa nav atzinusi, ka attiecīgie dokumenti ir aizsargājami atbilstoši Pārskatāmības regulas 4. panta 3. punktam; un

EMA nav veikusi tiesību aktos paredzēto līdzsvarošanu.


( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV 2001, L 145, 43. lpp.).