201806150321954852018/C 231/091752018CJC23120180702LT01LTINFO_JUDICIAL201803068921

Byla C-175/18 P: 2018 m. kovo 6 d.PTC Therapeutics International Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. vasario 5 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-718/15, PTC Therapeutics International Ltd / Europos vaistų agentūra (EMA)


C2312018LT810120180306LT00098192

2018 m. kovo 6 d.PTC Therapeutics International Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. vasario 5 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-718/15, PTC Therapeutics International Ltd / Europos vaistų agentūra (EMA)

(Byla C-175/18 P)

2018/C 231/09Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: PTC Therapeutics International Ltd, atstovaujama solisitorių G. Castle, B. Kelly, advokato K. Ewert, QC M. Demetriou, baristerio C. Thomas

Kitos proceso šalys: Europos vaistų agentūra, European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope)

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti pagrįstu jos apeliacinį skundą ir panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą;

panaikinti EMA 2015 m. lapkričio 15 d. apeliantei įteiktą sprendimą dėl tam tikros informacijos pateikimo pagal Skaidrumo reglamentą ( 1 );

grąžinti sprendimą EMA, kad, pasikonsultavusi su apeliante, ji iš naujų įvertintų klausimą dėl tam tikrų konfidencialių dalių įslaptinimo; ir

įpareigoti EMA padengti apeliantės bylinėjimosi išlaidas ir kitas dėl šios bylos patirtas išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrojo Teismo sprendimas turėtų būti panaikintas dėl šių priežasčių:

Bendrasis Teismas nenustatė, kad dokumentams, dėl kurių kilo ginčas, buvo taikoma bendroji konfidencialumo prielaida;

Bendrasis Teismas nenustatė, kad visi dokumentai, dėl kurių kilo ginčas, yra konfidenciali komercinė informacija, saugoma pagal Skaidrumo reglamento 4 straipsnio 2 dalį;

Bendrasis Teismas nenustatė, kad dokumentai, dėl kurių kilo ginčas, turi būti saugomi pagal Skaidrumo reglamento 4 straipsnio 3 dalį; ir

EMA neatliko teisės aktuose reikalaujamo įvertinimo.


( 1 ) 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 331).