201806150321954852018/C 231/091752018CJC23120180702HU01HUINFO_JUDICIAL201803068921

C-175/18 P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-175/18. sz., PTC Therapeutics Ltd kontra Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ügyben 2018. február 5-én hozott ítélete ellen a PTC Therapeutics International Ltd által 2018. március 6-án benyújtott fellebbezés


C2312018HU810120180306HU00098192

A Törvényszék (második tanács) T-175/18. sz., PTC Therapeutics Ltd kontra Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ügyben 2018. február 5-én hozott ítélete ellen a PTC Therapeutics International Ltd által 2018. március 6-án benyújtott fellebbezés

(C-175/18 P. sz. ügy)

2018/C 231/09Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: PTC Therapeutics International Ltd (képviselők: G. Castle Solicitor, B. Kelly Solicitor, K. Ewert Rechtsanwalt, M. Demetriou QC, C. Thomas Barrister)

A többi fél az eljárásban: Európai Gyógyszerügynökség, European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope)

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

adjon helyt a PTC fellebbezésének, és helyezze hatályon kívül a Törvényszék ítéletét;

semmisítse meg az EMA által a PTC-vel 2015. november 25-én közölt, azon határozatot, amely szerint az 1049/2001 rendelet ( 1 ) alapján bizonyos információkat hozzáférhetővé tesz;

utasítsa az EMA-t újabb határozathozatalra annak érdekében, hogy tovább mérlegelje a PTC-vel való egyeztetésre vonatkozó bizalmas részek kitakarását;

az EMA-t kötelezze a PTC részéről a jelen ügy keretében felmerülő jogi és egyéb költségek és kiadások viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az ítéletet hatályon kívül kell helyezni a következő indokok miatt

a Törvényszék nem állapította meg, hogy a szóban forgó dokumentumok a bizalmasság általános vélelme által biztosított védelmet élvezik;

a Törvényszék nem állapította meg, hogy a szóban forgó dokumentumok a teljességükben bizalmas kereskedelmi információk, amelyeket megillet az 1049/2001 rendelet 4. cikkének (2) bekezdése által biztosított védelem;

a Törvényszék nem állapította meg, hogy a szóban forgó dokumentumokat megilleti az 1049/2001 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése által biztosított védelem; és

az EMA nem végezte el az érdekek egymáshoz képest való, jogilag megkövetelt mérlegelését.


( 1 ) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2001. L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.)