4.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 190/8


2018 m. kovo 5 d.Court of Appeal (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree / Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas

(Byla C-172/18)

(2018/C 190/11)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree

Atsakovai: Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas

Prejudiciniai klausimai

Ar tokiomis aplinkybėmis, kai valstybėje narėje A įteigta ir savo buveinę turinti įmonė šioje valstybėje reklamavo ir siūlė pirkti prekes, pažymėtas ES prekių ženklui tapačiu žymeniu, interneto svetainėje, skirtoje valstybės narės B prekybininkams ir vartotojams:

i)

ES prekių ženklų teismas valstybėje narėje B turi jurisdikciją nagrinėti ieškinį dėl teisių į ES prekių ženklą pažeidimo, susijusio su prekių reklamavimu ir siūlymu pirkti šios valstybės teritorijoje?

ii)

jeigu atsakymas neigiamas, į kokius kitus kriterijus ES prekių ženklų teismas turėtų atsižvelgti, siekdamas nustatyti, ar jis turi jurisdikciją nagrinėti ieškinį?

iii)

kadangi siekiant atsakyti į ii klausimą ES prekių ženklų teismui reikia nustatyti, ar įmonė ėmėsi aktyvių veiksmų valstybėje narėje B, į kokius kriterijus reikia atsižvelgti, siekiant nustatyti, ar įmonė ėmėsi tokių aktyvių veiksmų?