4.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 190/8


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. ožujka 2018. uputio Court of Appeal (Ujedinjena Kraljevina) – AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree protiv Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas

(Predmet C-172/18)

(2018/C 190/11)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Court of Appeal

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree

Tuženici: Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas

Prethodna pitanja

U okolnostima u kojima poduzetnik ima sjedište i domicil u državi članici A i tamo je poduzeo korake kako bi oglasio i ponudio na prodaju robu pod znakom istovjetnim žigu Europske unije na internetskoj stranici namijenjenoj trgovcima i potrošačima u državi članici B:

i.

je li sud za žigove Europske unije u državi članici B nadležan u postupku povodom povrede žiga Europske unije zbog oglašavanja i nuđenja na prodaju robe na tom području?

ii.

ako nije, koje druge kriterije treba taj sud za žigove Europske unije uzeti u obzir pri utvrđivanju svoje nadležnosti u tom postupku?

iii.

ako je za odgovor na pitanje pod ii. potrebno da sud za žigove Europske unije utvrdi je li poduzetnik poduzeo aktivne korake u državi članici B, koji se kriteriji moraju uzeti u obzir pri utvrđivanju je li poduzetnik poduzeo takve aktivne korake?