4.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 190/8


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Court of Appeal (Ηνωμένο Βασίλειο) στις 5 Μαρτίου 2018 — AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree κατά Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas

(Υπόθεση C-172/18)

(2018/C 190/11)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

Court of Appeal

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εφεσείοντες: AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree

Εφεσίβλητοι: Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas

Προδικαστικό ερώτημα

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιχείρηση που έχει συσταθεί και είναι εγκατεστημένη στο κράτος μέλος Α προβαίνει σε ενέργειες εντός του κράτους αυτού με σκοπό να διαφημίζει και να προσφέρει προς πώληση προϊόντα που φέρουν σημείο πανομοιότυπο με σήμα της ΕΕ μέσω διαδικτυακού τόπου που απευθύνεται σε επιχειρήσεις και καταναλωτές στο κράτος μέλος Β:

i)

Έχει δικαστήριο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο κράτος μέλος Β δικαιοδοσία να επιληφθεί αγωγής λόγω παραποιήσεως/απομιμήσεως σήματος της ΕΕ σε σχέση με διαφήμιση και προσφορά προς πώληση των προϊόντων στο έδαφος του κράτους αυτού;

ii)

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο προηγούμενο ερώτημα, ποια άλλα κριτήρια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από αυτό το δικαστήριο σημάτων της ΕΕ προκειμένου να καθοριστεί εάν το εν λόγω δικαστήριο έχει δικαιοδοσία να επιληφθεί της αγωγής;

iii)

Σε περίπτωση που για την απάντηση στο δεύτερο ερώτημα απαιτείται από δικαστήριο σημάτων της ΕΕ να εξακριβώσει εάν η επιχείρηση έχει προβεί σε ενέργειες στο κράτος μέλος Β, ποια κριτήρια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να προσδιοριστεί εάν η επιχείρηση έχει πράγματι προβεί σε τέτοιου είδους ενέργειες;