4.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 190/8


Cerere de decizie preliminară introdusă de Court of Appeal (Regatul Unit) la 5 martie 2018 – Safeway Ltd/Andrew Richard Newton, Safeway Pension Trustees Ltd

(Cauza C-171/18)

(2018/C 190/10)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Court of Appeal

Părțile din procedura principală

Apelantă: Safeway Ltd

Intimați: Andrew Richard Newton, Safeway Pension Trustees Ltd

Întrebarea preliminară

În cazul în care regulile unui sistem de pensii acordă prerogativa, recunoscută de dreptul național, prin modificarea actului său constitutiv, de a reduce retroactiv valoarea drepturilor la pensie atât ale bărbaților, cât și ale femeilor, dobândite pentru o perioadă cuprinsă între data notificării scrise a modificării avute în vedere și data la care actul constitutiv este efectiv modificat, articolul 157 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (anterior, la momentul faptelor, articolul 119 din Tratatul de la Roma) stabilește că drepturile la pensie atât ale bărbaților, cât și ale femeilor pe durata în discuție trebuie considerate irevocabile, în sensul că drepturile la pensie sunt protejate împotriva unei reduceri cu efect retroactiv care operează în temeiul unei norme de drept național?