201806150301954912018/C 231/081682018CJC23120180702SL01SLINFO_JUDICIAL201803057822

Zadeva C-168/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgericht (Nemčija) 5. marca 2018 – Pensions-Sicherungs-Verein VVaG/Günther Bauer


C2312018SL720120180305SL00087282

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgericht (Nemčija) 5. marca 2018 – Pensions-Sicherungs-Verein VVaG/Günther Bauer

(Zadeva C-168/18)

2018/C 231/08Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesarbeitsgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Revident: Pensions-Sicherungs-Verein VVaG

Nasprotna stranka v postopku z revizijo: Günther Bauer

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali se člen 8 Direktive 2008/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca ( 1 ) uporablja, če prejemke iz naslova poklicnega pokojninskega zavarovanja izplačuje medpodjetniški pokojninski sklad, ki ga nadzira zvezni urad za nadzor finančnih storitev, ki je te prejemke v soglasju z nadzornim organom iz finančnih razlogov upravičeno zmanjšal in delodajalec na podlagi nacionalnega prava sicer jamči za znižanja v razmerju do svojih bivših delavcev, vendar zaradi plačilne nesposobnosti teh znižanih prejemkov ne more izravnati?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje za predhodno odločanje pritrdilen:

Pod katerimi pogoji se izgube, ki so nastale nekdanjemu delavcu v okviru prejemkov iz naslova poklicnega pokojninskega zavarovanja zaradi plačilne nesposobnosti delodajalca, štejejo za očitno nesorazmerne, s čemer so države članice zavezane zagotoviti minimalno varstvo, čeprav bivši delavec prejme najmanj polovico prejemkov iz naslova pridobljenih pokojninskih pravic?

3.

Če je odgovor na prvo vprašanje za predhodno odločanje pritrdilen:

Ali ima člen 8 Direktive 2008/94/ES neposredni učinek in ta določba v primeru, če država članica te direktive ni prenesla v nacionalno pravo, ali če je ni prenesla pravilno, posamezniku daje pravico, da se lahko nanjo sklicuje pred nacionalnimi sodišči proti državi članici?

4.

Če je odgovor na tretje vprašanje za predhodno odločanje pritrdilen:

Ali je ustanova zasebnega prava, ki jo je država članica – kar je za delodajalce obvezno – določila kot združenje za jamstvo poklicnega pokojninskega zavarovanja, ki je predmet državnega nadzora finančnih storitev in ki na podlagi javnega prava od delodajalcev pobira prispevke za zavarovanje in lahko kot organ z upravnim aktom vzpostavi pogoje za prisilno izvršitev, javni organ države članice?


( 1 ) UL 2008, L 283, str. 36.