201806150301954912018/C 231/081682018CJC23120180702HR01HRINFO_JUDICIAL201803057822

Predmet C-168/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. ožujka 2018. uputio Bundesarbeitsgericht (Njemačka) – Pensions-Sicherungs-Verein VVaG protiv Günthera Bauera


C2312018HR720120180305HR00087282

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. ožujka 2018. uputio Bundesarbeitsgericht (Njemačka) – Pensions-Sicherungs-Verein VVaG protiv Günthera Bauera

(Predmet C-168/18)

2018/C 231/08Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesarbeitsgericht

Stranke glavnog postupka

Podnositelj revizije: Pensions-Sicherungs-Verein VVaG

Druga stranka u postupku revizije: Günther Bauer

Prethodna pitanja

1.

Je li primjenjiv članak 8. Direktive 2008/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o zaštiti zaposlenika u slučaju insolventnosti njihovog poslodavca ( 1 ) ako se davanja strukovne starosne mirovine isplaćuju preko među-strukovnog mirovinskog fonda koji podliježe državnom nadzoru financijskih usluga, ako taj fond iz financijskih razloga opravdano smanji svoja davanja uz odobrenje nadzornog tijela te poslodavac doduše prema nacionalnom pravu odgovara za smanjenja prema bivšim zaposlenicima, ali njegova insolventnost dovede do toga da ne može ispuniti svoju obvezu nadoknađivanja tih smanjenja davanja?

2.

Ako je odgovor na prvo prethodno pitanje potvrdan:

U kojim se okolnostima zbog insolventnosti poslodavca pretrpljeni gubici bivšeg zaposlenika koji se odnose na davanja iz strukovnog mirovinskog osiguranja mogu smatrati očito neproporcionalnima i da stoga obvezuju države članice da osiguraju minimalnu zaštitu protiv toga, iako bivši zaposlenik dobiva barem polovicu davanja iz mirovinskog sustava koja proizlaze iz njegovih stečenih mirovinskih prava?

3.

Ako je odgovor na prvo prethodno pitanje potvrdan:

Ima li članak 8. Direktive 2008/94/EZ izravan učinak i dodjeljuje li ta odredba, ako država članica nije prenijela tu direktivu ili je nije pravilno prenijela u nacionalno pravo, pojedincu prava na koja se on može pozivati pred nacionalnim sudom protiv države članice?

4.

Ako je odgovor na treće prethodno pitanje potvrdan:

Je li privatnopravno organizirani, za poslodavce obvezujući, fond koji je država članica odredila kao nositelja osiguranja za slučaj insolventnosti strukovnog mirovinskog sustava i koji podliježe državnom nadzoru financijskih usluga te koji na temelju javnog prava od poslodavaca ubire i doprinose potrebne za osiguranje insolventnosti i koji poput javnog tijela upravnim aktom može određivati uvjete ovrhe, javno tijelo države članice?


( 1 ) SL 2008., L 283, str. 36. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 128)