4.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 190/7


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spania) la 27 februarie 2018 – Violeta Villar Láiz/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) și Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Cauza C-161/18)

(2018/C 190/09)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Părțile din procedura principală

Apelantă: Violeta Villar Láiz

Intimate: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) și Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Întrebările preliminare

1)

În conformitate cu legislația spaniolă, pentru a calcula pensia pentru limită de vârstă, trebuie să se aplice la baza de calcul stabilită pe baza salariilor din ultimii ani un procent în funcție de anii pentru care au fost plătite contribuții pe durata întregii vieți profesionale. O normă de drept intern, precum cea prevăzută la articolele 247.a și 248.3 din Ley General de la Seguridad Social (Legea generală privind securitatea socială), care reduce anii de contribuții luați în considerare pentru aplicarea procentului în cazul perioadelor lucrate cu fracțiune de normă trebuie considerată contrară articolului 4 alineatul (1) din Directiva 79/7/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale (1)? Articolul 4 alineatul (1) din Directiva 79/7/CEE impune ca anii de contribuții luați în considerare pentru stabilirea procentului aplicabil la calcularea pensiei pentru limită de vârstă să fie determinați în același mod pentru lucrătorii cu normă întreagă și pentru lucrătorii cu fracțiune de normă?

2)

O normă de drept intern precum cea în discuție în prezenta cauză trebuie considerată, de asemenea, contrară articolului 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, astfel încât instanța națională are obligația de a garanta deplina eficacitate a cartei și de a lăsa neaplicate dispozițiile legislative de drept intern în discuție, fără să solicite sau să aștepte abrogarea sa prealabilă de către legiuitor sau prin intermediul oricărei alte proceduri constituționale?


(1)  JO 1979, L 6, p. 24, Ediție specială, 05/vol. 1, p. 192.