7.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 161/40


Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 23 februarie 2018 – Regards Photographiques SARL/Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Cauza C-145/18)

(2018/C 161/44)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Regards Photographiques SARL

Pârât: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Întrebările preliminare

Dispozițiile articolelor 103 și 311 din Directiva 2006/112/CE din 28 noiembrie 2006 (1) și ale punctului 7 din partea A din anexa IX la aceasta trebuie interpretate în sensul că impun numai realizarea fotografiilor de către autorul acestora, imprimarea lor de acesta sau sub controlul său, semnarea și numerotarea lor în limita a 30 de exemplare, în toate formatele și pe toate suporturile, pentru a putea beneficia de cota redusă a taxei pe valoarea adăugată?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, este totuși permis statelor membre să excludă de la beneficiul cotei reduse a taxei pe valoarea adăugată fotografii care nu au, în plus, un caracter artistic?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, ce alte condiții trebuie să îndeplinească fotografiile pentru a putea beneficia de cota redusă a taxei pe valoarea adăugată? Trebuie acestea să aibă în special un caracter artistic?

Aceste condiții trebuie interpretate în mod uniform în cadrul Uniunii Europene sau fac trimitere la dreptul fiecărui stat membru, în special în materie de proprietate intelectuală?


(1)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, p. 1, Ediţie specială, 09/vol. 3, p. 7).