23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/37


Pritožba, ki jo je River Kwai International Food Industry Co. Ltd vložila 23. februarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 14. decembra 2017 v zadevi T-460/14, Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD)/Svet Evropske unije

(Zadeva C-144/18 P)

(2018/C 142/49)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: River Kwai International Food Industry Co. Ltd (zastopnika: F. Graafsma in J. Cornelis, odvetnika)

Druge stranke v postopku: Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD), Svet Evropske unije, Evropska komisija

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017, Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD)/Svet Evropske unije (T-460/14), in

Tožeči stranki na prvi stopnji naloži plačilo stroškov pritožnice v zvezi s pritožbo in v zvezi s postopkom pred Splošnim sodiščem v T-460/14.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica trdi, da je Splošno sodišče pri svojih ugotovitvah večkrat napačno uporabilo pravo ter izkrivilo predložena dejstva in dokaze. Pritožnica zato trdi, da je treba izpodbijano sodbo razveljaviti.

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja tri razloge.

Prvič, s tem, da v izpodbijani sodbi ni bil obravnavan ugovor pritožnice v zvezi z dopustnostjo tožbe, vključno z njenim četrtim tožbenim razlogom, je bila pred Splošnim sodiščem kršena njena pravica do obrambe. V izpodbijani sodbi niso bile obravnavane trditve pritožnice v zvezi z nedopustnostjo, ne da bi bilo obrazloženo, zakaj njenih ugovorov ni bilo treba obravnavati.

Drugič, v izpodbijani sodbi so bili s tem, da je bilo vprašanje razporeditve stroškov obravnavano kot vprašanje, ki je povezano z določitvijo normalne vrednosti in zato z izračunom stopnje dampinga, ne pa kot vprašanje, ki je povezano z obstojem trajne spremembe okoliščin, izkrivljeni dokazi. Nobena od trditev, ki jih je med upravnim postopkom navedla tožeča stranka na prvi stopnji, ne povezuje razporeditve stroškov z izračunom stopnje dampinga.

Nazadnje, z izpodbijano sodbo sta kršena člen 10 osnovne uredbe (1) in splošno načelo prepovedi retroaktivnosti, ker je protidampinška dajatev pritožnice dejansko retroaktivno povečana z 3,6 % na 12 %.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (UL 2009, L 343, str. 51).