23.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 142/37


Žalba koju je 23. veljače 2018. podnio River Kwai International Food Industry Co. Ltd protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 14. prosinca 2017. u predmetu T-460/14, Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) protiv Vijeća Europske unije

(Predmet C-144/18 P)

(2018/C 142/49)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: River Kwai International Food Industry Co. Ltd (zastupnici: F. Graafsma i J. Cornelis, advocaten)

Druge stranke u postupku: Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD), Vijeće Europske unije, Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtjeva da:

ukine presudu Općeg suda od 14. prosinca 2017. u predmetu T-460/14, Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) protiv Vijeća Europske unije; i

naloži tužitelju snošenje žaliteljevih troškova ovog žalbenog postupka kao i postupka pred Općim sudom u predmetu T-460/14.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj tvrdi da su utvrđenja Općeg suda zahvaćena s nekoliko pogrešaka koje se tiču prava i iskrivljavanjem činjenica i dokaza u postupku pred tim sudom. Žalitelj stoga tvrdi da spornu odluku treba ukinuti.

Žalitelj navodi tri žalbena razloga.

Kao prvo, propuštanjem da se u spornoj presudi osvrne na žaliteljeve prigovore u vezi s dopuštenosti izvorne tužbe – uključujući s obzirom na četvrti tužbeni razlog – povrjeđuju se žaliteljeva prava obrane pred Općim sudom. U spornoj presudi zanemaruju se žaliteljeve tvrdnje u vezi s nedopuštenosti a da se ne navode razlozi/obrazloženja zašto se nije bilo nužno osvrnuti na žalitelje prigovore.

Kao drugo, u presudi je došlo do iskrivljenja činjenica time što je pitanje raspodjele troškova klasificirano kao pitanje povezano s utvrđenjem uobičajene vrijednosti i stoga izračunom dampinške marže, a ne kao pitanje povezano s postojanja trajne promjene okolnosti. Žalitelj nije nijednom tvrdnjom u tijeku upravnog postupka povezao pitanje raspodjele troškova s izračunom dampinške marže.

Naposljetku, spornom presudom povrjeđuje se članak 10. Osnovne uredbe (1) kao i opće načelo zabrane retroaktivnosti jer je žaliteljeva antidampinška pristojba retroaktivno povećana s 3,6 % na 12,8 %.


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (SL 2009, L 343., str. 51.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11. svezak 30 str. 202.)