14.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 166/20


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. veljače 2018. uputio tribunal administratif de Montreuil (Francuska) – Sea Chefs Cruise Services GmbH protiv Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Predmet C-133/18)

(2018/C 166/26)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal administratif de Montreuil

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Sea Chefs Cruise Services GmbH

Tuženik: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Prethodna pitanja

Treba li odredbe članka 20. stavka 2. Direktive Vijeća 2008/9/EZ od 12. veljače 2008. (1) tumačiti na način da se njime stvara pravilo prekluzije prema kojemu porezni obveznik države članice koji zahtjeva povrat poreza na dodanu vrijednost od države članice u kojoj nema poslovni nastan ne može otkloniti nedostatke njegova zahtjeva za povrat pred poreznim sudom ako nije poštovao rok za odgovor na zahtjev za dostavu informacija koji je uprava uputila u skladu s odredbama stavka 1. istog članka ili, suprotno tomu, na način da porezni obveznik može, u okviru postupka predviđenog u članku 23. Direktive i u odnosu na načela neutralnosti i proporcionalnosti poreza na dodanu vrijednost, otkloniti nedostatke svojega zahtjeva pred poreznim sudom?


(1)  Direktiva Vijeća 2008/9/EZ od 12. veljače 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za povrat poreza na dodanu vrijednost, predviđenih u Direktivi 2006/112/EZ, poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan u državi članici povrata, već u drugoj državi članici (SL 2008., L 44, str. 23.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9, svezak 1., str. 275.)