16.4.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 134/17


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Supreme Court of the United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο) στις 19 Φεβρουαρίου 2018 — SM κατά Entry Clearance Officer, UK Visa Section

(Υπόθεση C-129/18)

(2018/C 134/23)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

Supreme Court of the United Kingdom

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: SM

Αναιρεσίβλητη: Entry Clearance Officer, UK Visa Section

Παρεμβαίνοντες: Coram Children’s Legal Centre (CCLC) και Centre for Advice on Individual Rights in Europe (AIRE)

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Μπορεί να χαρακτηριστεί ένα παιδί το οποίο τελεί υπό τη μόνιμη νόμιμη κηδεμονία πολίτη ή πολιτών της Ένωσης βάσει του θεσμού «kefalah» ή άλλου ισοδύναμου θεσμού προβλεπόμενου στο δίκαιο του κράτους καταγωγής του ως «απευθείας κατιών» κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2, στοιχείο γ', της οδηγίας 2004/38 (1);

2)

Μπορούν άλλες διατάξεις της εν λόγω οδηγίας, και ιδίως τα άρθρα 27 και 35, να ερμηνευθούν κατά τρόπον ώστε να μην επιτρέπεται σε τέτοια παιδιά η είσοδος στην ημεδαπή, αν αυτά είναι θύματα εκμεταλλεύσεως, κακοποιήσεως ή εμπορίας, ή διατρέχουν κίνδυνο να αποτελέσουν θύματα των ως άνω πράξεων;

3)

Έχει ένα κράτος μέλος, πριν αναγνωρίσει παιδί που δεν είναι κατιών εξ αίματος του υπηκόου κράτους του ΕΟΧ ως απευθείας κατιόντα κατά το άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο γ', της προαναφερθείσας οδηγίας, την εξουσία να διερευνήσει αν, κατά τις διαδικασίες για τη θέση του παιδιού υπό την κηδεμονία ή την επιμέλεια του εν λόγω υπηκόου κράτους του ΕΟΧ, λήφθηκε επαρκώς υπόψη το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού αυτού;


(1)  Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (EE 2004, L 158, σ. 77).