30.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 152/19


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nejvyšší správni soud (Češka republika) 16. februarja 2018 – A-PACK, s. r. o./Odvolací finanční ředitelství

(Zadeva C-127/18)

(2018/C 152/23)

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Nejvyšší správni soud

Stranki v postopku v glavni stvari

Vložnica kasacijske pritožbe: A-PACK, s. r. o.

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Odvolací finanční ředitelství

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je mogoče člen 90(2) Direktive Sveta 2006/112/ES (1) z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1) razlagati tako, da je z njim – ob upoštevanju načela davčne nevtralnosti in načela sorazmernosti – državam članicam dovoljeno, da z odstopanjem določijo pogoje, v skladu s katerimi je za nekatere primere izključeno zmanjšanje davčne osnove v primeru celotnega ali delnega neplačila cene?

2.

Če je treba na prvo vprašanje odgovoriti pritrdilno, ali je nacionalna zakonodaja v nasprotju z namenom člena 90 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1), če se z njo zavezancem za davek na dodano vrednost ne omogoči popravek zneska davka v primerih nastanka obveznosti obračuna davka na obdavčljivo dobavo drugemu davčnemu zavezancu, ki je to dobavo plačal le delno ali je sploh ni plačal in ki je nato prenehal biti zavezanec za davek na dodano vrednost?


(1)  UL 2006, L 347, str. 1.