30.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 152/19


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. veljače 2018. uputio Nejvyšší správní soud (Češka Republika) – A-PACK CZ, s r.o. protiv Odvolací finanční ředitelství

(Predmet C-127/18)

(2018/C 152/23)

Jezik postupka: češki

Sud koji je uputio zahtjev

Nejvyšší správní soud

Stranke glavnog postupka

Žalitelj (tužitelj u prvostupanjskom postupku): A-PACK CZ, s.r.o.

Protustranka (tuženik u prvostupanjskom postupku): Odvolací finanční ředitelství

Prethodna pitanja

1.

Može li se članak 90. stavak 2. Direktive Vijeća 2006/112/EZ (1) od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost tumačiti, imajući u vidu načelo fiskalne neutralnosti i načelo proporcionalnosti, na način da dopušta državama članicama da odstupanjem postave uvjete koji u određenim slučajevima isključuju smanjenje oporezivog iznosa u slučaju potpunog ili djelomičnog neplaćanja cijene?

2.

Ako je odgovor na prvo pitanje potvrdan, je li nacionalno zakonodavstvo suprotno svrsi članka 90. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost ako ne dozvoljava obveznicima poreza na dodanu vrijednost da naprave ispravak iznosa poreza kada je nastala obveza obračuna poreza na oporezivu isporuku drugom poreznom obvezniku koji ju je djelomično ili uopće nije platio i koji je posljedično prestao biti obveznik poreza na dodanu vrijednost?


(1)  SL 2006., L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)