7.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 161/23


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 12 februarie 2018 – Línea Directa Aseguradora S.A./Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

(Cauza C-100/18)

(2018/C 161/26)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Supremo

Părțile din procedura principală

Recurentă: Línea Directa Aseguradora S.A.

Intimată: Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

Întrebările preliminare

1)

O interpretare care include în acoperirea asigurării obligatorii pagubele cauzate de incendiul produs la bordul unui vehicul oprit în cazul în care incendiul își are originea în mecanismele necesare pentru îndeplinirea funcției de transport a vehiculului este contrară articolului 3 din Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi (1)?

2)

În cazul unui răspuns negativ la întrebarea anterioară, o interpretare care include în acoperirea asigurării obligatorii pagubele cauzate de incendiul produs la bordul unui vehicul în cazul în care incendiul nu poate fi asociat cu o deplasare anterioară, astfel încât nu se poate considera că acest incendiu are legătură cu un traseu, este contrară articolului 3 din Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi?

3)

În cazul unui răspuns negativ la a doua întrebare, o interpretare care include în acoperirea asigurării obligatorii pagubele cauzate de incendiul produs la bordul unui vehicul în cazul în care vehiculul staționează într-un garaj privat închis, este contrară articolului 3 din Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi?


(1)   JO 2009 L 263, p. 11.