7.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 161/23


A Tribunal Supremo ((Spanyolország)) által 2018. február 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Línea Directa Aseguradora S.A. kontra Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

(C-100/18. sz. ügy)

(2018/C 161/26)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Supremo

Az alapeljárás felei

Felperes: Línea Directa Aseguradora S.A.

Alperes: Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Ellentétes-e a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 3. cikkével az olyan értelmezés, amely szerint a kötelező biztosítás fedezete kiterjed az álló gépjárműből eredő tűzesettel okozott károkra, ha a tűzeset a gépjármű szállítási funkciójának betöltéséhez szükséges mechanizmusából ered?

2)

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén, a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkével ellentétes-e az az értelmezés, amely szerint a kötelező biztosítás fedezete kiterjed a gépjárműből eredő tűzesettel okozott károkra, ha a tűzesetet nem lehet a gépjármű korábbi mozgásával összefüggésbe hozni, így nem állapítható meg, hogy valamely megtett útvonalhoz kapcsolódik?

3)

A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén, a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkével ellentétes-e az az értelmezés, amely szerint a kötelező biztosítás fedezete kiterjed a gépjárműből eredő tűzesettel okozott károkra, ha a gépjármű valamely zárt magángarázsban várakozik?


(1)  HL 2009 L 263, 11. o.