28.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 182/8


Pritožba, ki jo je FTI Touristik GmbH vložila 12. februarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 30. novembra 2017 v zadevi T-475/16, FTI Touristik GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

(Zadeva C-99/18 P)

(2018/C 182/07)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnica: FTI Touristik GmbH (zastopnica: A. Parr, odvetnica)

Druge stranke v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Harald Prantner in Daniel Giersch

Predloga

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

sodbo osmega senata Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2017 (T-475/16) razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica trdi, da sodba Splošnega sodišča temelji na kršitvi člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009. (1) Sodba naj ne bi bila zadostno obrazložena. Upoštevane naj ne bi bile vse dejanske okoliščine, katerih medsebojna povezava je potrebna za presojo verjetnosti zmede. To naj bi pomenilo napačno uporabo prava.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1)).