28.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 182/8


2018 m. vasario 12 d.FTI Touristik GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-475/16, FTI Touristik GmbH / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

(Byla C-99/18 P)

(2018/C 182/07)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: FTI Touristik GmbH, atstovaujama advokatės A. Parr

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, Harald Prantner ir Daniel Giersch

Reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimą byloje T-475/16,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė teigia, kad Bendrojo Teismo sprendimu buvo pažeistas Reglamento Nr. 207/2009 (1) 8 straipsnio 1 dalies b punktas. Skundžiamas sprendimas nepakankamai motyvuotas. Jame neatsižvelgta į visas faktines aplinkybes, būtinas vertinant galimybę supainioti. Dėl to buvo padaryta teisės klaida.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1) su pakeitimais (pakeistas 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, p. 1)).