28.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 182/8


A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-475/16. sz., FTI Touristik GmbH kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2017. november 30-án hozott ítélete ellen az FTI Touristik GmbH által 2018. február 12-én benyújtott fellebbezés

(C-99/18. P. sz. ügy)

(2018/C 182/07)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: FTI Touristik GmbH (képviselő: A. Parr ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), Harald Prantner és Daniel Giersch

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék nyolcadik tanácsának (a T-475/16. sz. ügyben) 2017. november 30-án hozott ítéletét;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező arra hivatkozik, hogy a Törvényszék ítélete sérti a 207/2009 rendelet (1) 8. cikke (1) bekezdésének b) pontját. A fellebbező szerint az ítélet nincs kellőképpen megindokolva. A Törvényszék nem vett figyelembe minden olyan ténybeli körülményt, amelyek összhatásának figyelembevétele az összetéveszthetőség megítélése szempontjából szükséges lett volna. Mindez jogi hibát eredményezett.


(1)  A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 78, 1. o.); helyébe lépett az európai uniós védjegyről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/2001 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 154., 1. o.)