30.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 152/15


A College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Hollandia) által 2018. február 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – T. Boer & Zonen BV kontra Staatssecretaris van Economische Zaken

(C-98/18. sz. ügy)

(2018/C 152/18)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Az alapeljárás felei

Felperesek: T. Boer & Zonen BV

Alperes: Staatssecretaris van Economische Zaken

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 853/2004 rendelet (1) III. melléklete I. szakasza VII. fejezetének 1. és 3. pontjában foglalt szabályozást, hogy a hús hűtését magán a vágóhídon kell elvégezni, és a hús hűtőkocsiba történő berakodása ezért csak akkor kezdhető meg, ha a hús hőmérséklete elérte a legfeljebb 7 Celsius-fokot, vagy a hús hűtésére a hűtőkocsiban is sor kerülhet, amíg az el nem hagyja a vágóhíd területét?


(1)  Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, (2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 139., 55. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 45. kötet, 14. o.).