7.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 161/17


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona (Španělsko) dne 5. února 2018 – Daniel Ustariz Aróstegui v. Departamento de Educación del Gobierno de Navarra

(Věc C-72/18)

(2018/C 161/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona

Účastníci původního řízení

Žalobce: Daniel Ustariz Aróstegui

Žalovaný: Departamento de Educación del Gobierno de Navarra

Předběžná otázka

Má být ustanovení 4 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS, schválené směrnicí Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 (1), vykládáno v tom smyslu, že brání takové regionální právní normě, o jakou se jedná v původním řízení, jež výslovně vylučuje přiznání a vyplacení určitého příplatku zaměstnancům veřejné správy autonomní oblasti Navarra v kategorii „smluvní zaměstnanec ve správním režimu“ — se smlouvou na dobu určitou — z toho důvodu, že tento příplatek představuje odměnu za podporu a rozvoj kariérního postupu, který je vyhrazen pro kategorii „úředník“ — se smlouvou na dobu neurčitou?


(1)  Směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Úř. věst. 1999, L 175, s. 43; Zvl. vyd. 05/03, s. 368).