16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/16


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vestre Landsret (Danska) 2. februarja 2018 – Skatteministeriet/KPC Herning

(Zadeva C-71/18)

(2018/C 134/21)

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Vestre Landsret

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Skatteministeriet

Tožena stranka: KPC Herning

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je s členom 135(1)(j) (glej člen 12(1)(a) in (2) v povezavi s členom 135(1)(k) (glej člen 12(1)(b) in (3), Direktive o DDV (1) združljivo to, da država članica v okoliščinah, kot so tiste iz postopka v glavni stvari, dobavo zemljišča, na katerem je v času dobave objekt, obravnava kot prodajo zemljišča za gradnjo, za katero se obračunava davek na dodano vrednost (DDV), kadar je namen strank objekt v celoti ali delno porušiti, da se zagotovi prostor za nov objekt?


(1)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, 11.12.2006).