16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/16


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. veljače 2018. uputio Vestre Landsret (Danska) — Skatteministeriet protiv KPC Herning

(Predmet C-71/18)

(2018/C 134/21)

Jezik postupka: danski

Sud koji je uputio zahtjev

Vestre Landsret

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Skatteministeriet

Tuženik: KPC Herning

Prethodno pitanje

Je li u skladu s člankom 135. stavkom 1. točkom (j) (vidjeti stavak 1. točku (a) i stavak 2. članka 12.), u vezi s člankom 135. stavkom 1. točkom (k) (vidjeti stavak 1. točku (b) i stavak 3. članka 12.) Direktive o PDV-u (1), da država članica, u okolnostima poput onih u glavnom postupku, isporuku zemljišta na kojem se u trenutku isporuke nalazi objekt smatra prodajom građevinskog zemljišta koja podliježe porezu na dodanu vrijednost (PDV), ako je namjera stranaka da objekt potpuno ili djelomično sruše kako bi stvorile prostor za novi objekt?


(1)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str .1) (SL posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)