7.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 161/16


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. veljače 2018. uputio Raad van State (Nizozemska) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid protiv A i dr.

(Predmet C-70/18)

(2018/C 161/18)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Raad van State

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Druge stranke u postupku: A, B, P

Prethodna pitanja

l.a

Treba li članak 7. Odluke br. 2/76 (1) odnosno članak 13. Odluke br. 1/80 tumačiti na način da se tim odredbama ne protivi nacionalno pravno uređenje u kojemu je predviđena općenita obrada i pohrana biometrijskih podataka državljana trećih zemalja, među kojima i turskih državljana, u sustav arhiviranja u smislu članka 2. točaka (a) i (b) Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995 . o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL 1995., L 281, str. 31.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 7., str. 88.) jer to uređenje ne prekoračuje ono što je nužno za ostvarenje legitimnog cilja zadanog tim uređenjem u vidu sprečavanja i suzbijanja prijevara u vezi s identitetom i ispravama?

1.b

Je li pritom značajno to da je trajanje čuvanja biometrijskih podataka vezano uz trajanje zakonitog i/ili nezakonitog boravka državljana trećih zemalja, uključujući i turske državljane?

2.

Treba li članak 7. Odluke br. 2/76 odnosno članak 13. Odluke br. 1/80 tumačiti na način da nacionalno pravno uređenje ne čini ograničenje u smislu tih odredbi, ako su učinci nacionalnog uređenja na pristup tržištu rada u skladu s tim odredbama suviše neizvjesni i neizravni da bi se moglo zaključiti da se taj pristup ometa?

3.a

Ako odgovor na drugo pitanje glasi da nacionalno uređenje koje omogućuje da se biometrijske podatke državljana trećih zemalja, uključujući i turske državljane, iz baze podataka stavi na raspolaganje trećim osobama radi sprečavanja, otkrivanja i istraživanja kaznenih djela terorizma i drugih kaznenih djela čini novo ograničenje, mora li se članak 52. stavak 1. u vezi s člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima tumačiti na način da mu se protivi takvo nacionalno uređenje?

3.b

Je li pritom važno to da je državljanin treće zemlje u trenutku u kojem je bio uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela sa sobom nosio ispravu o pravu boravka u kojoj su pohranjeni njegovi biometrijski podaci?


(1)  Odluka Vijeća za pridruživanje uspostavljenog Sporazumom o pridruživanju između Europske ekonomske zajednice i Republike Turske