30.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 152/12


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Bucureşti (Romunija) 2. februarja 2018 – SC Petrotel-Lukoil SA/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor

(Zadeva C-68/18)

(2018/C 152/13)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Bucureşti

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: SC Petrotel-Lukoil SA

Toženi stranki: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali določbe člena 21(3) Direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije (1) nasprotujejo določbam člena 175, v veljavi do 31. marca 2010, Codul fiscal – Legea nr. 571/2003 (davčni zakonik – zakon št. 571) z dne 22. decembra 2003 in določbam člena 20616, v veljavi od 1. aprila 2010, davčnega zakonika – zakon št. 571/2003 – ter kasneje sprejetim predpisom?

2.

Ali določbe člena 2(3) Direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije nasprotujejo določbam člena 175, v veljavi do 31. marca 2010, davčnega zakonika – zakon št. 571/2003 – in določbam člena 20616, v veljavi od 1. aprila 2010, davčnega zakonika – zakon št. 571/2003 – ter kasneje sprejetim predpisom?

3.

Ali načelo sorazmernosti nasprotuje temu, da država članica ne upošteva okoliščine, da je družba po opravljenem davčnem inšpekcijskem nadzoru pridobila odločbo o izenačitvi izdelka „delno obdelana kurilna olja“ z izdelkom „kurilna olja“, in da se po rešitvi pritožbe davčnega zavezanca/družbe ohrani trošarina, ki se je prvotno obračunavala za izdelek „plinsko olje“?


(1)  UL L 283, str. 51.