30.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 152/12


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. veljače 2018. uputila Curtea de Apel Bucureşti (Rumunjska) – SC Petrotel-Lukoil SA protiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor

(Predmet C-68/18)

(2018/C 152/13)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Bucureşti

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: SC Petrotel-Lukoil SA

Tuženici: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor

Prethodna pitanja

1.

Protive li se odredbama članka 21. stavka 3. Direktive Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije (1), odredbe članka 175. Codul fiscal – Legea nr. 571 (Porezni zakonik – Zakon br. 571) od 22. prosinca 2003., koji je bio na snazi do 31. ožujka 2010., i članka 20616 Codul fiscal – Legea nr. 571/2003, na snazi od 1. travnja 2010., kao i prateći propisi?

2.

Protive li se odredbama članka 2. stavka 3. Direktive Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije, odredbe članka 175. Codul fiscal – Legea nr. 571, koji je bio na snazi do 31. ožujka 2010., i članka 20616 Codul fiscal – Legea nr. 571/2003, na snazi od 1. travnja 2010., kao i prateći propisi?

3.

Protivi li se načelu proporcionalnosti to da država ne uzima u obzir okolnost da je nakon poreznog nadzora društvo dobilo odluku koja omogućava izjednačavanje proizvoda „poluobrađena loživa ulja” s proizvodom „loživa ulja [păcură]” te da je prilikom ispitivanja prigovora poreznog obveznika/društva potvrđena prvotno izračunata trošarina za proizvod „dizelsko gorivo”?


(1)  SL 2003 L 283, str. 51, Ediţie specială 09/vol. 2, p. 98.