30.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 152/12


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Bucureşti (Rumeenia) 2. veebruaril 2018 – SC Petrotel-Lukoil SA versus Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor

(Kohtuasi C-68/18)

(2018/C 152/13)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel Bucureşti

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: SC Petrotel-Lukoil SA

Vastustajad: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik, (1) artikli 21 lõikega 3 on vastuolus 22. detsembri 2003. aasta seadusega nr 571 kehtestatud maksuseadustiku (Codul fiscal – Legea nr 571/2003) kuni 31. märtsini 2010 kehtinud artikkel 175 ja seadusega nr 571 kehtestatud maksuseadustiku alates 1. aprillist 2010 kehtinud artikkel 20616 ning nende alusel kehtestatud õigusnormid?

2.

Kas nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik, artikli 2 lõikega 3 on vastuolus seadusega nr 571 kehtestatud maksuseadustiku (Codul fiscal – Legea nr 571/2003) kuni 31. märtsini 2010 kehtinud artikkel 175 ja seadusega nr 571 kehtestatud maksuseadustiku alates 1. aprillist 2010 kehtinud artikkel 20616 ning nende alusel kehtestatud õigusnormid?

3.

Kas proportsionaalsuse põhimõttega on vastuolus see, et riik eirab asjaolu, et äriühing on saanud maksurevisjoni toimumise järel otsuse, mis võimaldab „pooltöödeldud kütteõlid“ kui toote samastada „kütteõli [păcură]“ kui tootega, ja otsustades maksukohustuslasest äriühingu vaide üle säilitatakse aktsiisimaks, mis esialgu „gaasiõli“ kui toote puhul arvutati?


(1)  ELT 2003, L 283, lk 51, ELT eriväljaanne 09/01, lk 405.