201807060091994332018/C 259/22642018CJC25920180723RO01ROINFO_JUDICIAL20180201161611

Cauza C-64/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) la 1 februarie 2018 – Zoran Maksimovic


C2592018RO1610120180201RO0022161161

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) la 1 februarie 2018 – Zoran Maksimovic

(Cauza C-64/18)

2018/C 259/22Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Părțile din procedura principală

Reclamant: Zoran Maksimovic

Autoritatea pârâtă: Bezirkshauptmannschaft Murtal

Intervenientă: Finanzpolizei

Întrebările preliminare

1)

Articolul 56 TFUE, precum și Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii ( 1 ) și Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE ( 2 ) trebuie interpretate în sensul că se opun unei norme naționale care prevede, pentru încălcarea obligațiilor formale în cazul folosirii transfrontaliere a forței de muncă, precum omisiunea de predare a documentelor privind salariile de către întreprinderea care detașează lucrătorii întreprinderii utilizatoare, amenzi substanțiale, în special un cuantum minim ridicat al amenzii, care se aplică cumulativ pentru fiecare lucrător vizat?

2)

În cazul în care răspunsul la prima întrebare este negativ:

Articolul 56 TFUE, precum și Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE trebuie interpretate în sensul că se opun aplicării cumulative a amenzilor pentru încălcarea obligațiilor formale în cazul folosirii transfrontaliere a forței de muncă, dacă nu este prevăzută o limită maximă absolută a amenzii?


( 1 ) JO 1997, L 18, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 4, p. 29

( 2 ) JO 2014, L 159, p. 11