23.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 142/32


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. siječnja 2018. uputio Tallinna Ringkonnakohus (Estonija) – AS Tallinna Vesi protiv Keskkonnaamet

(Predmet C-60/18)

(2018/C 142/42)

Jezik postupka: estonski

Sud koji je uputio zahtjev

Tallinna Ringkonnakohus

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: AS Tallinna Vesi

Tuženik: Keskkonnaamet

Intervenijent: Keskkonnaministeerium

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 6. stavak 4. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (1) tumačiti na način da je toj odredbi sukladan nacionalni pravni akt koji propisuje da ako na razini Unije u pogledu određenih vrsta otpada nisu utvrđeni kriteriji za prestanak statusa otpada, taj prestanak ovisi o tome jesu li nacionalnim pravnim aktom opće primjene utvrđeni kriteriji za određene vrste otpada?

2.

Dodjeljuje li se člankom 6. stavkom 4. prvom rečenicom Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva, ako na razini Unije u pogledu određenih vrsta otpada nisu utvrđeni kriteriji za prestanak statusa otpada, posjedniku otpada pravo podnijeti zahtjev nadležnom tijelu ili sudu države članice radi utvrđivanja prestanka statusa otpada u skladu s postojećom sudskom praksom Suda Europske unije, neovisno o tome jesu li nacionalnim pravnim aktom opće primjene utvrđeni kriteriji za određene vrste otpada?


(1)  SL 2008, L 312, str. 3.