14.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 166/18


A Justice de Paix du canton de Visé (Belgium) által 2018. január 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Michel Schyns kontra Belfius Banque SA

(C-58/18. sz. ügy)

(2018/C 166/23)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Justice de Paix du canton de Visé

Az alapeljárás felei

Felperes: Michel Schyns

Alperes: Belfius Banque SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

a)

A fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 5. cikkének (6) bekezdésével, amennyiben célja annak biztosítása, hogy a fogyasztó értékelhesse, hogy a javasolt hitelmegállapodás megfelelő-e igényei és pénzügyi helyzete szempontjából, nem ellentétes-e a fogyasztói hitelről szóló törvény 15. cikkének (hatályon kívül helyezték, jelenleg a gazdasági jogról szóló törvénykönyv VII.75. cikke váltotta fel) szövege, amennyiben az előírja, hogy a hitelező és a hitelközvetítő köteles az általuk rendszerint ajánlott hitelmegállapodások keretein belül vagy azokban, amelyekben rendszerint közreműködnek, megkeresni a legmegfelelőbb típusú és összegű hitelt, figyelembe véve a fogyasztónak a hitelmegállapodás megkötése időpontjában meglévő pénzügyi helyzetét és a hitel célját, amennyiben ez utóbbi a fogyasztó számára legmegfelelőbb hitel megkeresésére irányuló olyan általános kötelezettséget ír elő a hitelezővel vagy a hitelközvetítővel szemben, amelyet a fent hivatkozott irányelv nem említ?

b)

A fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének (6) bekezdésével, amennyiben célja annak biztosítása, hogy a fogyasztó értékelhesse, hogy a javasolt hitelmegállapodás megfelelő-e igényei és pénzügyi helyzete szempontjából, nem ellentétes-e a fogyasztói hitelről szóló törvény 15. cikkének szövege (hatályon kívül helyezték, jelenleg a gazdasági jogról szóló törvénykönyv VII. 77. cikke, 2. § -ának második albekezdése váltotta fel), amennyiben a hitelező csak abban az esetben kötheti meg a hitelmegállapodást, ha – figyelemmel a rendelkezésére álló információkra vagy azokra, amelyekkel rendelkeznie kellene, különösen a magánszemélyek hitelközpontjáról szóló, 2001. augusztus 10-i törvény 9. cikke alapján szervezett konzultáció és a 10. cikkben említett tájékoztatás alapján – észszerűen úgy véli, hogy a fogyasztó be tudja tartani a hitelmegállapodásból eredő kötelezettségeket, amennyiben következésképpen a hitelező maga köteles a fogyasztó helyett egy hitelmegállapodás esetleges megkötésének célszerűségéről nyilatkozni?

2.

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén a fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet úgy kell-e értelmezni, hogy az a fogyasztó helyett mindig a hitelezőt és a hitelközvetítőt kötelezi egy hitelmegállapodás esetleges megkötése célszerűségének értékelésére?


(1)  A fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 133., 66. o.).