23.4.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 142/30


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Ιταλία) στις 29 Ιανουαρίου 2018 — Antonio Pasquale Mastromartino κατά Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Υπόθεση C-53/18)

(2018/C 142/40)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγων: Antonio Pasquale Mastromartino

Καθής: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Εμπίπτει, και από ποίων απόψεων, ο έχων την ιδιότητα του συνδεδεμένου εκπροσώπου (tied agent) στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 (1);

2)

Αντιβαίνει στην προσήκουσα εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, και ειδικότερα στα άρθρα της 8, 23 και 51, καθώς και στις αρχές και τις διατάξεις των Συνθηκών που αφορούν την απαγόρευση των διακρίσεων, την αρχή της αναλογικότητας, την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και το δικαίωμα εγκαταστάσεως, εθνική ρύθμιση, όπως αυτή του άρθρου 55, παράγραφος 2, του decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) (νομοθετικού διατάγματος αριθ. 58 — ενιαίο κείμενο των διατάξεων σχετικά με τη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση κατά την έννοια των άρθρων 8 και 21 του νόμου αριθ. 52, της 6ης Φεβρουαρίου 1996), ως έχει τροποποιηθεί, ή εκείνη του άρθρου 111, παράγραφος 2 της απόφασης της Comissione Nazionale per la Societa e la Borsa (Εθνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) — Consob αριθ. 16190 της 29ης Οκτωβρίου 2007 (κανονιστικής αποφάσεως σχετικά με τις διατάξεις για την εφαρμογή του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 58, της 24ης Φεβρουαρίου 1998, περί διαμεσολαβητών), η οποία:

α)

παρέχει τη «διακριτική ευχέρεια» να απαγορευθεί προσωρινά η άσκηση της δραστηριότητας «συνδεδεμένου αντιπροσώπου» (εξουσιοδοτημένου για προσφορές εκτός έδρας οικονομικού συμβούλου — πρώην συμβούλου επενδύσεων) λόγω πραγματικών περιστατικών που δεν συνεπάγονται απώλεια των εχεγγύων ήθους, όπως ορίζεται από το εσωτερικό δίκαιο, και τα οποία, ταυτόχρονα, δεν αφορούν τη συμμόρφωση προς τις εκτελεστικές διατάξεις της οδηγίας·

β)

παρέχει τη «διακριτική ευχέρεια» να απαγορευθεί προσωρινά και για χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους η άσκηση της δραστηριότητας «συνδεδεμένου αντιπροσώπου» (εξουσιοδοτημένου για προσφορές εκτός έδρας οικονομικού συμβούλου — πρώην συμβούλου επενδύσεων) ακολουθούμενης διαδικασίας σκοπούσας στην αποτροπή του «strepitus» [της διαδόσεως φημών στο κοινό] λόγω της κινήσεως ποινικής διαδικασίας της οποίας η χρονική διάρκεια υπερβαίνει σαφώς, κατά κανόνα, το ένα έτος;


(1)  Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου (EE L 145, σ. 1).