30.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 152/7


Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Norderstedt (Germania) la 29 ianuarie 2018 – Christian Fülla/Toolport GmbH

(Cauza C-52/18)

(2018/C 152/09)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Norderstedt

Părțile din procedura principală

Reclamant: Christian Fülla

Pârâtă: Toolport GmbH

Întrebările preliminare

1)

Articolul 3 alineatul (3) al treilea paragraf din Directiva 1999/44/CE (1) trebuie interpretat în sensul că un consumator trebuie să predea întotdeauna întreprinderii de la care a cumpărat la distanță bunul de consum la locul în care se află bunul pentru a putea obține repararea sau înlocuirea bunului?

2)

În cazul unui răspuns negativ:

Articolul 3 alineatul (3) al treilea paragraf din Directiva 1999/44/CE trebuie interpretat în sensul că un consumator trebuie să predea întotdeauna întreprinderii de la care a cumpărat la distanță bunul de consum la sediul întreprinderii pentru a putea obține repararea sau înlocuirea bunului?

3)

În cazul unui răspuns negativ:

Care sunt criteriile stabilite la articolul 3 alineatul (3) al treilea paragraf din Directiva 1999/44/CE pe baza cărora se stabilește locul în care consumatorul trebuie să predea întreprinderii de la care a cumpărat la distanță bunul de consum pentru a putea obține repararea sau înlocuirea bunului?

4)

În cazul în care locul în care consumatorul trebuie să predea întreprinderii de la care a cumpărat la distanță bunul de consum în vederea inspectării acestuia și a remedierii unei executări defectuoase este – întotdeauna sau într-un caz concret – sediul întreprinderii:

Faptul că consumatorul trebuie să suporte în avans cheltuielile de transport dus-întors este compatibil cu articolul 3 alineatul (3) al treilea paragraf din Directiva 1999/44/CE sau rezultă din obligația de „reparare cu titlu gratuit” că vânzătorul trebuie să acorde un avans?

5)

În cazul în care faptul că locul în care consumatorul trebuie să predea întreprinderii de la care a cumpărat la distanță bunul de consum în vederea inspectării acestuia și a remedierii unei executări defectuoase este – întotdeauna sau într-un caz concret – sediul întreprinderii și obligația consumatorului de a suporta în avans cheltuielile de transport sunt compatibile cu articolul 3 alineatul (3) primul paragraf din Directiva 1999/44/CE:

Articolul 3 alineatul (3) al treilea paragraf coroborat cu articolul 3 alineatul (5) a doua liniuță din Directiva 1999/44/CE trebuie interpretat în sensul că consumatorul care doar a indicat întreprinderii viciul bunului nu are dreptul la rezoluțiunea contractului, dacă nu s-a și oferit să transporte bunul la sediul întreprinderii?

6)

În cazul în care locul în care consumatorul trebuie să predea întreprinderii de la care a cumpărat la distanță bunul de consum în vederea inspectării acestuia și a remedierii unei executări defectuoase este – întotdeauna sau într-un caz concret – sediul întreprinderii, însă obligația consumatorului de a suporta în avans cheltuielile de transport nu este compatibilă cu articolul 3 alineatul (3) primul paragraf coroborat cu articolul 3 alineatul (4) din Directiva 1999/44/CE:

Articolul 3 alineatul (3) al treilea paragraf coroborat cu articolul 3 alineatul (5) a doua liniuță din Directiva 1999/44/CE trebuie interpretat în sensul că consumatorul care doar a indicat întreprinderii viciul bunului nu are dreptul la rezoluțiunea contractului, dacă nu s-a și oferit să transporte bunul la sediul întreprinderii?


(1)  Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe (JO 1999, L 171, p. 12, Ediție specială, 05/vol. 5, p. 89).