23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/29


Az Oberlandesgericht Wien (Ausztria) által 2018. január 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad kontra Stephan Riel, a fizetésképtelenségi eljárásban az Alpine Bau GmbH vagyonfelügyelőjeként eljárva

(C-47/18. sz. ügy)

(2018/C 142/39)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Wien

Az alapeljárás felei

Felperes: Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Alperes: Stephan Riel, a fizetésképtelenségi eljárásban az Alpine Bau GmbH vagyonfelügyelőjeként eljárva

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1. kérdés:

Úgy kell-e értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1215/2012 rendelet) 1. cikke (2) bekezdésének b) pontját, hogy az osztrák jog szerinti, követelés megállapítására irányuló kereset az 1215/2012 rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében a csődeljárással kapcsolatos, és ezért nem tartozik e rendelet tárgyi hatálya alá?

2a. kérdés (csak az 1. kérdésre adott igenlő válasz esetén):

Analóg módon kell-e alkalmazni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1215/2012 rendelet) 29. cikkének (1) bekezdését az 1346/2000 rendelet hatálya alá tartozó kapcsolódó keresetekre?

2b. kérdés (csak az 1. kérdésre adott nemleges vagy a 2a. kérdésre adott igenlő válasz esetén):

Úgy kell-e értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1215/2012 rendelet) 29. cikkének (1) bekezdését, hogy azonos jogalapon, azonos felek között indított eljárásról van szó, ha a hitelező – a felperes –, amely (lényegében) azonos követelést jelentett be az osztrák fizetésképtelenségi főeljárásban és a lengyel másodlagos fizetésképtelenségi eljárásban, amelyet mindkét vagyonfelügyelő (jelentős részben) vitatott, előbb Lengyelországban a másodlagos fizetésképtelenségi eljárás ottani vagyonfelügyelőjével szemben, és ezt követően Ausztriában, a fizetésképtelenségi főeljárás vagyonfelügyelőjével – az alperessel – szemben kereseteket nyújtott be az adós vagyonával szemben támasztott követelések meghatározott összegű megállapítása iránt?

3a. kérdés:

Úgy kell-e értelmezni a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet (1346/2000 rendelet) (1) 41. cikkét, hogy a „követelés jellegének, keletkezése időpontjának és összegének” közlésére vonatkozó kötelezettségnek megfelel, ha az eljárást megindító államtól eltérő tagállamban székhellyel rendelkező hitelező – a felperes – követelésének a fizetésképtelenségi főeljárásban történő bejelentésében – mint jelen esetben –

a)

megelégszik azzal, hogy a követelés konkrét összegét megjelöli, ugyanakkor a keletkezése időpontját nem közli (például „JSV Slawomir Kubica alvállalkozó közúti munkálatok elvégzése miatti követelése”);

b)

ugyan a bejelentésben nem közli a követelése keletkezésének időpontját, a bejelentéshez benyújtott mellékletekből (például a benyújtott számlán szereplő dátumból) azonban következtetni lehet a követelés keletkezésének időpontjára?

3b. kérdés:

Úgy kell-e értelmezni a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet (1346/2000 rendelet) 41. cikkét, hogy e rendelkezés nem áll ellentétben az eljárást megindító államtól eltérő tagállamban székhellyel rendelkező hitelezőre az egyedi ügyben – például a követelés keletkezése időpontjának közlését illetően – kedvezőbb nemzeti rendelkezés alkalmazásával?


(1)  HL 2000. L 160., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 1. kötet, 191. o.; helyesbítés: HL 2006. L 234., 43. o.