9.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 123/12


Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által 2018. január 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – „Elektrorazpredelenie Jug” EAD kontra Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

(C-31/18. sz. ügy)

(2018/C 123/18)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Administrativen sad Sofia-grad

Az alapeljárás felei

Felperes:„Elektrorazpredelenie Jug” EAD

Alperes: Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a 2009/72 irányelv (1) 2. cikkének 3. és 5. pontját, hogy az elosztórendszer átviteli rendszertől, valamint ennek megfelelően a villamos energia „elosztási” és „átviteli” tevékenységek egymástól való elhatárolásának egyetlen kritériuma a feszültségi szint és, hogy – a rendszerfelhasználókat a rendszer egyik vagy másik fajtájához (átviteli vagy elosztórendszerhez) történő hozzárendelésével kapcsolatos cselekvési szabadságuk ellenére – a tagállamok számára nem megengedett, hogy a tevékenység kifejtéséhez használt vagyontárgyon fennálló tulajdont az átviteli és az elosztási tevékenység közötti kiegészítő elhatárolási kritériumként vezessék be?

2)

Amennyiben az első kérdésre igenlő a válasz: a közepes feszültségű rendszerhez csatlakozó villamosenergia-fogyasztókat minden esetben az adott területre engedéllyel rendelkező elosztórendszer-üzemeltető fogyasztójaként kell-e kezelni, mégpedig függetlenül azon létesítmény tulajdoni viszonyaitól, amelyhez az érintett fogyasztó elektronikus berendezéseit csatlakoztatják, és függetlenül a szerződésektől, amelyeket a fogyasztó közvetlenül az átvitelirendszer-üzemeltetővel kötött?

3)

Amennyiben az első kérdésre nemleges a válasz: a 2009/72 irányelv értelme és célja alapján elfogadhatóak-e az olyan nemzeti rendelkezések, mint az energiáról szóló törvény 1. § -ának az energiáról szóló törvényhez fűzött kiegészítő rendelkezések 20. pontjával összefüggésben értelmezett a 44. pontja, amely szerint a „villamos energia átvitele” a villamos energia szállítása az átviteli rendszeren keresztül, míg a „villamosenergia-átviteli rendszer” azoknak a villamos energia vezetékeknek és berendezéseknek az összessége, amelyek a villamos energia átvitelét, magasfeszültségről középfeszültségre történő átalakítását és az energiaáramlás újraosztását szolgálják? Ugyanezen feltételek között elfogadható-e az olyan nemzeti rendelkezés, mint az energiáról szóló törvény 88. cikkének (1) bekezdése: „A villamos energia elosztását és a villamosenergia-elosztó rendszerek üzemeltetését olyan elosztórendszer-üzemeltetők végzik, akik egy meghatározott területen az ilyen rendszerek tulajdonosai és az adott területre vonatkozóan rendelkeznek a villamos energia elosztására vonatkozó engedéllyel”?


(1)  A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2009. L 211., 55. o.).