19.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/22


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Obersten Gerichtshof (Avstrija) 17. januarja 2018 – Verein für Konsumenteninformation/Deutsche Bahn AG

(Zadeva C-28/18)

(2018/C 104/28)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Obersten Gerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Revident in tožeča stranka: Verein für Konsumenteninformation

Tožena stranka: Deutsche Bahn AG

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 9(2) Uredbe (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (Uredba SEPA) (1) razlagati tako, da prejemnik plačila ne sme plačila v okviru sheme SEPA za direktne obremenitve pogojevati s prebivališčem plačnika v državi članici, v kateri ima sedež (prebivališče) tudi prejemnik plačila, če je plačilo dopustno tudi na drug način, na primer s kreditno kartico?


(1)  UL L 94, str. 22.