19.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/22


Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2018. január 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Verein für Konsumenteninformation kontra Deutsche Bahn AG

(C-28/18. sz. ügy)

(2018/C 104/28)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Verein für Konsumenteninformation

Alperes: Deutsche Bahn AG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az euróátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2012. március 14-i 260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (SEPA-rendelet) (1) 9. cikkének (2) bekezdését, hogy a kedvezményezett a SEPA-beszedés útján történő fizetést nem teheti attól függővé, hogy a fizető fél lakóhellyel rendelkezzen abban a tagállamban, amelyben a kedvezményezett is lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik, ha a fizetésre más módon, például hitelkártyával is van mód?


(1)  HL 2012. L 94., 22. o.