19.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 104/22


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. siječnja 2018. uputio Oberster Gerichtshof (Austrija) – Verein für Konsumenteninformation protiv Deutsche Bahn AG

(Predmet C-28/18)

(2018/C 104/28)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberster Gerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Verein für Konsumenteninformation

Tuženik: Deutsche Bahn AG

Prethodna pitanja

Treba li članak 9. stavak 2. Uredbe (EU) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o utvrđivanju tehničkih i poslovnih zahtjeva za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 (u daljnjem tekstu: Uredba SEPA) (1) tumačiti na način da se primatelju plaćanja zabranjuje da plaćanje u postupku izravnog terećenja SEPA uvjetuje prebivalištem platitelja u državi članici u kojoj i primatelj plaćanja ima svoje prebivalište/sjedište ako se plaćanje dopušta i na neki drugi način poput primjerice kreditnom karticom?


(1)  SL 2012., L 94, str. 22. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 9., str. 252.)