26.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 112/21


Cerere de decizie preliminară introdusă de Okrazhen sad – Blagoevgrad (Bulgaria) la 16 ianuarie 2018 – Brian Andrew Kerr/ Pavlo Postnov, Natalia Postnova

(Cauza C-25/18)

(2018/C 112/28)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Okrazhen sad – Blagoevgrad

Părțile din procedura principală

Reclamant: Brian Andrew Kerr

Pârâți: Pavlo Postnov, Natalia Postnova

Întrebările preliminare

1)

Hotărârile unei entități juridice fără personalitate juridică, care iau naștere prin lege în considerarea particularității dreptului deținut, adoptate cu votul majorității membrilor, dar obligatorii pentru toți membrii, inclusiv pentru cei care nu le-au votat, constituie temeiul unei „obligații în materie contractuală” pentru stabilirea competenței internaționale potrivit articolului 7 punctul 1 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 (1)?

2)

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare: Trebuie aplicate unor astfel de hotărâri normele privind stabilirea legislației aplicabile unor raporturi contractuale prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 593/2008 (2) al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I)?

3)

În cazul unui răspuns negativ la primele două întrebări: Trebuie aplicate unor astfel de hotărâri dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 864/2007 (3) al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale (Roma II) și care dintre temeiurile creanțelor necontractuale menționate în regulament prezintă relevanță în speță?

4)

În cazul unui răspuns afirmativ la prima sau la a doua întrebare: Hotărârile entităților fără personalitate juridică privind cheltuielile pentru întreținerea clădirii trebuie considerate un „contract de prestări servicii” în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr . 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I) sau „contracte privind un drept real imobiliar sau privind dreptul de locațiune asupra unui imobil”, în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din acest regulament?


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2012, L 351, p. 1).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I) (JO 2008, L 177, p. 6).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale (Roma II) (JO 2007, L 199, p. 40).