9.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 123/12


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Darmstadt (Duitsland) op 11 januari 2018 — TopFit e.V., Daniele Biffi / Deutscher Leichtathletikverband e.V.

(Zaak C-22/18)

(2018/C 123/17)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Amtsgericht Darmstadt

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: TopFit e.V., Daniele Biffi

Verwerende partij: Deutscher Leichtathletikverband e.V.

Prejudiciële vragen

1)

Dienen de artikelen 18, 21 en 165 VWEU aldus te worden uitgelegd dat een bepaling van het reglement van een nationale atletiekbond die de deelname aan nationale kampioenschappen ervan afhankelijk stelt dat de betrokkene de nationaliteit van die lidstaat bezit, moet worden beschouwd als verboden discriminatie?

2)

Dienen de artikelen 18, 21 en 165 VWEU aldus te worden uitgelegd dat een bond van een lidstaat zich schuldig maakt aan verboden discriminatie door amateursporters die niet de nationaliteit van die lidstaat bezitten weliswaar de mogelijkheid te bieden om aan nationale kampioenschappen deel te nemen, hen echter alleen maar „buiten” of „zonder mededinging” laat starten en niet laat deelnemen aan finales van races en wedstrijden?

3)

Dienen de artikelen 18, 21 en 165 VWEU aldus te worden uitgelegd dat een bond van een lidstaat zich schuldig maakt aan verboden discriminatie door amateursporters die niet de nationaliteit van die lidstaat bezitten uit te sluiten van de toekenning van nationale titels respectievelijk plaatsing in de ranglijst?