9.4.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 123/12


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 11. janvārī iesniedza Amtsgericht Darmstadt (Vācija) – TopFit e.V., Daniele Biffi/Deutscher Leichtathletikverband e.V.

(Lieta C-22/18)

(2018/C 123/17)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Darmstadt

Pamatlietas puses

Prasītāji: TopFit e.V., Daniele Biffi

Atbildētāja: Deutscher Leichtathletikverband e.V.

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai LESD 18., 21. un 165. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tāda tiesību norma dalībvalsts apvienības vieglatlētikas noteikumos, atbilstoši kurai piedalīšanās valsts čempionātos ir atkarīga no dalībvalsts valstspiederības, ir uzskatāma par aizliegtu diskrimināciju?

2)

Vai LESD 18., 21. un 165. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka dalībvalsts apvienība īsteno aizliegtu diskrimināciju pret sportistiem amatieriem, kuriem nav dalībvalsts valstspiederības, tiem gan dodot iespēju piedalīties valsts čempionātos, taču ļaujot tiem piedalīties tikai “ārpus” vai “bez vērtējuma” un neļaujot piedalīties finālskrējienos un finālcīņās?

3)

Vai LESD 18., 21. un 165. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka dalībvalsts apvienība īsteno aizliegtu diskrimināciju pret sportistiem amatieriem, kuriem nav dalībvalsts valstspiederības, izslēdzot tos no valsts titulu vai attiecīgi vietu piešķiršanas?