9.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 123/12


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Darmstadt (Německo) dne 11. ledna 2018 – TopFit e.V., Daniele Biffi v. Deutscher Leichtathletikverband e.V.

(Věc C-22/18)

(2018/C 123/17)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Darmstadt

Účastníci původního řízení

Žalobci: TopFit e.V., Daniele Biffi

Žalovaný: Deutscher Leichtathletikverband e.V.

Předběžné otázky

1)

Je třeba články 18, 21 a 165 SFEU vykládat tak, že ustanovení soutěžního řádu pro lehkou atletiku sportovního svazu členského státu, které činí účast na národních mistrovstvích závislou na státní příslušnosti tohoto členského státu, představuje nepřípustnou diskriminaci?

2)

Je třeba články 18, 21 a 165 SFEU vykládat tak, že sportovní svaz členského státu nepřípustně diskriminuje amatérské sportovce, kteří nejsou státními příslušníky tohoto členského státu, tím, že jim sice umožní účast na národních mistrovstvích, dovolí jim ale startovat jen „mimo soutěž“ nebo „mimo hodnocení“ a nedovolí jim účastnit se finálových běhů a soutěží?

3)

Je třeba články 18, 21 a 165 SFEU vykládat tak, že sportovní svaz členského státu nepřípustně diskriminuje amatérské sportovce, kteří nejsou státními příslušníky tohoto státu, tím, že je vyloučí z udělování národních titulů resp. z výsledkových listin?