9.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 123/12


Преюдициално запитване от Amtsgericht Darmstadt (Германия), постъпило на 11 януари 2018 г. — TopFit e.V., Daniele Biffi/den Deutschen Leichtathletikverband e.V.

(Дело C-22/18)

(2018/C 123/17)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Darmstadt

Страни в главното производство

Ищец: TopFit e.V., Daniele Biffi

Ответник: Deutscher Leichtathletikverband e.V.

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли членове 18 ДФЕС, 21 ДФЕС и 165 ДФЕС да се тълкуват в смисъл, че разпоредба от Правила за леката атлетика на федерация на държава членка, която обуславя участието в национални шампионати от гражданството на държавата членка, представлява недопустима дискриминация?

2)

Трябва ли членове 18 ДФЕС, 21 ДФЕС и 165 ДФЕС да се тълкуват в смисъл, че федерация на държава членка недопустимо дискриминира непрофесионални спортисти, които не са граждани на държавата членка, като им позволява да участват в национални шампионати, но само „извън“ или „без класиране“ и без да могат да участват във финалите?

3)

Трябва ли членове 18 ДФЕС, 21 ДФЕС и 165 ДФЕС да се тълкуват в смисъл, че федерация на държава членка недопустимо дискриминира непрофесионални спортисти, които не са граждани на държавата членка, като ги изключва от присъждането на национални отличия, съответно от класациите?