5.3.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 83/16


Appell ippreżentat fil-5 ta’ Jannar 2018 minn MS mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fil-31 ta’ Mejju 2017 fil-Kawża T-17/16, MS vs Il-Kummissjoni

(Kawża C-19/18 P)

(2018/C 083/23)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Appellant: MS (rappreżentant: L. Levi, avocate)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

L-appellant jitlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-digriet tal-Qorti Ġenerali tal-31 ta’ Mejju 2017 fil-Kawża T-17/16;

konsegwentement, tirrinvija l-kawża lill-Qorti Ġenerali għal deċiżjoni fuq il-mertu tar-rikors imressaq quddiemha fl-ewwel istanza jew, jekk il-Qorti tal-Ġustizzja tikkunsidra li l-kawża hija fi stat li tiġi deċiża, tilqa’ t-talbiet tal-appellant fl-ewwel istanza u, għaldaqstant,

tirrikonoxxi r-responsabbiltà mhux kuntrattwali tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 268 u t-tieni paragrafu tal-Artikolu 340 TFUE;

tordna l-produzzjoni tad-dokumenti ddikjarati mill-Kummissjoni bħala kunfidenzjali u li jikkostitwixxu s-sostenn meħtieġ mid-deċiżjoni ta’ tkeċċija;

tordna l-kumpens għad-dannu morali li jirriżulta mill-aġir żbaljat tal-Kummissjoni, evalwati ex aequo et bono għal EUR 20 000;

tobbliga lill-Kummissjoni li tippubblika ittra ta’ apoloġija lill-appellant u li tintegrah fi ħdan Team Europe;

tikkundanna lill-konvenuta fl-ewwel istanza għall-ispejjeż kollha taż-żewġ istanzi.

Aggravji u argumenti prinċipali

Id-digriet ikkontestat huwa vvizjat bi żball ta’ liġi fil-klassifikazzjoni ġuridika tal-bażi tal-azzjoni għall-kumpens imressqa quddiem l-ewwel qorti kif ukoll fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni tal-ewwel qorti.

Id-digriet ikkontestat huwa wkoll vvizjat bi żball ta’ liġi fil-klassifikazzjoni ġuridika tal-ittra ta’ ftehim kif ukoll fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni tal-ewwel qorti. Din tal-aħħar żnaturat il-proċess.