5.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 83/16


2018 m. sausio 5 d. a pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. gegužės 31 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-17/16 MS / Komisija

(Byla C-19/18 P)

(2018/C 083/23)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: MS, atstovaujamas advokatės L. Levi

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apelianto reikalavimai

Panaikinti 2017 m. kovo 31 d. Bendrojo Teismo nutartį byloje T-17/16.

Grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad jis iš esmės išnagrinėtų jam pirmojoje instancijoje pateiktą ieškinį, arba, jei Teisingumo Teismas manytų, kad byloje gali būti priimtas sprendimas, patenkinti apelianto pirmojoje instancijoje pareikštus reikalavimus.

Pripažinti Komisijos deliktinę atsakomybę pagal SESV 268 straipsnį ir 340 straipsnio antrą pastraipą.

Nurodyti parengti dokumentus, kuriuos Komisija pripažino konfidencialiais ir kuriais grindžiamas sprendimas pašalinti.

Nurodyti atlyginti neturtinę žalą, atsiradusią dėl netinkamo Komisijos elgesio ir ex aequo et bono įvertintą 20 000 eurų.

Įpareigoti Komisiją paskelbti apeliantui skirtą atsiprašymo laišką ir grąžinti apeliantą į Team Europe.

Priteisti iš kitos apeliacinio proceso šalies bylinėjimosi abiejose instancijose išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Skundžiamoje nutartyje padaryta teisės klaida teisiškai kvalifikuojant pirmosios instancijos teisme pareikšto ieškinio dėl žalos atlyginimo motyvus, taip pat pažeista pirmosios instancijos teismo pareiga motyvuoti.

Skundžiamoje nutartyje taip pat padaryta teisės klaida teisiškai kvalifikuojant susitarimą ir pažeista pirmosios instancijos teismo pareiga motyvuoti. Šis teismas iškraipė bylos medžiagą.