5.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 83/16


A Törvényszék (első tanács) T-17/16. sz., MS kontra Bizottság ügyben 2017. május 31-én hozott végzése ellen MS által 2018. január 5-én benyújtott fellebbezés

(C-19/18. sz. ügy)

(2018/C 083/23)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: MS (képviselő: L. Levi avocate)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

Helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-17/16. sz. ügyben 2017. május 31-én hozott végzését;

Következésképpen az elé terjesztett elsőfokú kereset tekintetében való érdemi határozathozatal végett utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé, vagy ha a Bíróság úgy ítéli meg, hogy a per állása lehetővé teszi az érdemi határozat meghozatalát, adjon helyt a fellebbező első fokon előterjesztett kérelmeinek, ebből következően pedig;

Ismerje el a Bizottság EUMSZ 268. és EUMSZ 340. cikk alapján fennálló szerződésen kívüli felelősségét;

Rendelje el a Bizottság által bizalmasnak nyilvánított és a kizárási határozat szükséges alátámasztását képező dokumentumok benyújtását;

Rendelje el a Bizottság vétkes magatartása miatt elszenvedett, méltányosan 20 000 euróra értékelt nem vagyoni kár megtérítését;

Kötelezze a Bizottságot a fellebbezőhöz intézett bocsánatkérő levél közzétételére és a fellebbező Team Europe-ba való visszavételére;

Az ellenérdekű felet kötelezze az első- és másodfokú eljárásban felmerült valamennyi költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A megtámadott végzés az elsőfokú bíróság előtt indított kártérítési kereset jogalapjának jogi minősítésére vonatkozó téves jogalkalmazáson, valamint az indokolási kötelezettség elsőfokú bíróság által való megsértésén alapul.

A megtámadott végzés továbbá a csatlakozásról szóló levél jogalapjának jogi minősítésére vonatkozó téves jogalkalmazáson, valamint az indokolási kötelezettség elsőfokú bíróság által való megsértésén alapul. Ez utóbbi elferdíti az iratanyagban foglaltakat.