5.3.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 83/16


Αναίρεση που άσκησε στις 5 Ιανουαρίου 2018 ο MS κατά της διατάξεως την οποία εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πρώτο τμήμα) στις 31 Μαΐου 2017 στην υπόθεση T-17/16, MS κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-19/18 P)

(2018/C 083/23)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αναιρεσείων: MS (εκπρόσωπος: L. Levi, δικηγόρος)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Ο αναιρεσείων ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει τη διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 31ης Μαΐου 2017 στην υπόθεση T-17/16·

συνακολούθως, να αναπέμψει την υπόθεση ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου προκειμένου αυτό να αποφανθεί επί της ουσίας της ασκηθείσας ενώπιόν του προσφυγής ή, εάν το Δικαστήριο κρίνει ότι η υπόθεση είναι ώριμη προς εκδίκαση, να δεχθεί τα αιτήματα που ο νυν αναιρεσείων προέβαλε πρωτοδίκως και, ως εκ τούτου,

να αναγνωρίσει την εξωσυμβατική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει των άρθρων 268 και 340, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ·

να διατάξει την προσκόμιση των εγγράφων που η Επιτροπή έχει χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά και τα οποία συνιστούν το αναγκαίο έρεισμα της αποφάσεως αποπομπής·

να διατάξει την ικανοποίηση της απορρέουσας από την υπαίτια συμπεριφορά της Επιτροπής ηθικής βλάβης του, την οποία κατά δίκαιη και εύλογη κρίση αποτιμά σε 20.000 ευρώ·

να υποχρεώσει την Επιτροπή να δημοσιεύσει επιστολή συγγνώμης προς τον αναιρεσείοντα και να τον επανεντάξει στο δίκτυο Team Europe·

να καταδικάσει την αντίδικο κατ’ αναίρεση στο σύνολο των δικαστικών εξόδων αμφότερων των βαθμών δικαιοδοσίας.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Η αναιρεσιβαλλόμενη διάταξη ενέχει πλάνη περί το δίκαιο όσον αφορά τον νομικό χαρακτηρισμό της βάσεως της ασκηθείσας ενώπιον του πρώτου δικαστή αγωγής ικανοποιήσεως ηθικής βλάβης, καθώς και παράβαση της υποχρεώσεως αιτιολογήσεως την οποία υπέχει ο πρώτος δικαστής.

Η αναιρεσιβαλλόμενη διάταξη ενέχει επίσης πλάνη περί το δίκαιο όσον αφορά τον νομικό χαρακτηρισμό του συμφωνητικού συμμετοχής, καθώς και παράβαση της υποχρεώσεως αιτιολογήσεως την οποία υπέχει ο πρώτος δικαστής. Ο εν λόγω δικαστής παραμόρφωσε το περιεχόμενο της δικογραφίας.